Jak rozmawiać z dzieckiem o potrzebach?

Rozmowy o potrzebach są ważne, ale często sprawiają trudność. Dzieje się tak, być może dlatego, że nie wiemy jak o nich mówić, albo dlatego, że nie nikt nie powiedział, że są one ważne i wolno mówić o nich głośno. To ważne, by jak najwcześniej zacząć rozmawiać z dzieckiem o potrzebach, co mam nadzieję, ułatwią poniższe wskazówki:

 • nie czekaj na specjalny moment – po prostu wpleć rozmowy o potrzebach  w waszą codzienność;
 • nie unikaj pytania “czego ci teraz potrzeba?”;
 • nie obawiaj się mówić o tym jak się czujesz i czego w danym momencie ci potrzeba;
 • w prosty sposób wyjaśnij dziecku czym jest potrzeba;
 • wspólnie zastanówcie się nad waszymi potrzebami (zacznijcie od najprostszych);
 • przyjrzyjcie się temu, co mówią wasze ciała, kiedy czegoś potrzebujecie;
 • podkreśl, że każdy może mieć inne potrzeby i należy je szanować
 • pomyślcie, skąd możecie wiedzieć, że macie jakąś konkretną potrzebę, np. burczenie w brzuchu oznacza, że potrzebujesz coś zjeść  (ze starszymi dziećmi można podjąć próbę określenia trudniejszych do uchwycenia przejawów różnych potrzeb, np. potrzeby bezpieczeństwa);
 • stwórzcie listę waszych potrzeb i spróbujcie je pogrupować, np. co jest potrzebne, żeby żyć, móc się uczyć , bawić, itp.;
 • wspólnie zastanówcie się nad strategiami realizacji różnych potrzeb;
 • wykorzystuj różne sytuacje do poruszania tematu potrzeb, np. podczas czytania książek czy oglądania bajek.

Dziecięce potrzeby, pomoc w ich zrozumieniu i zaspokojeniu są bardzo ważne, tak samo z resztą jak potrzeby rodzica – pamiętajcie o tym.